Danskt snickarpar skapar internationell träkonst

Mette och Lasse erkänner båda två att de är “extremnördar” när det kommer till trä.

Träets innersta väsen

De långtidskokar trä, ser isblock smälta och grottar ner sig med hyvel, eld, sandpapper och svett och möda i sin strävan att finna fram till träets innersta väsen.

Med obändig entusiasm och kompromisslöshet fogar snickarparet Mette Bentzen och Lasse Kristensen från Egeværk nya rön och insikter till sin omfattande kunskapsdatabas om trä.

Resultatet är konsthantverk av internationellt format och snickrade möbler av yppersta kvalitet.

© Egeværk

Egeværk har designat och formgett mer än 200 unika möbler i dialog med kunder och oftast till konkreta rum. Stems Table från 2018 är ett bra exempel.

Det brinner en eld

... Inte bara i verkstaden där det experimenteras med både eld, vatten och is – utan även i hög grad i de båda snickarnas inre, där passionen för trämaterialets potential brinner med en stark låga.

Mette Bentzen och Lasse Kristensen, som är i full färd med att packa ihop verkstaden i Hundested för att flytta till större lokaler i Helsingör, är enligt egen utsago fyllda med kärlek till träet – en kärlek som omsätts till fabulerande konstverk och expressiva möbler som eftertraktas av samlare världen över.

© Egeværk

Essentia cabinet är ett unikaskåp i wengé och koppar – två essentiella material i naturen. Skåpet är en påminnelse om att naturen är så mycket äldre än människan.

Passion och privatliv smälter samman

Tittar man på verken som tar form hos Egeværk så trollbinds man av den omedelbara skönheten och det organiska och sensuella formspråket. Därefter förundras man över att det ens är praktiskt och hantverksmässigt möjligt att hitta fram till de expressiva skulpturer som ligger latenta i den enskilda stocken.

Mette Bentzen, som delar både verkstad, passion och hem med partnern Lasse Kristensen, tillstår också att de både är ”extremnördar” och att de är redo att gå genom eld och vatten för att lära sig mer om träets inre kraft.

© Egeværk

Orbit är en tredimensionell träskulptur som består av 14 böjda lameller i valnöt. Orbit är tillräckligt stor för att en vuxen man ska kunna stå upprätt i den och sålunda en hyllning till Leonardo da Vincis vitruvianske man. Under FN:s klimattoppmöte COP24 i Polen 2018 var denna skulptur utställd.

Trä har en enorm potential

– Trä är ett levande material som det tar ett helt liv eller flera att lära sig att förstå. Och oavsett hur mycket vi anstränger oss och hur många timmar vi än lägger ner på vårt arbete, finns det alltid mer att lära sig. Därför är det helt nödvändigt, inspirerande och utvecklande att samarbeta med andra som har ackumulerat kunskap om träets potential, berättar Mette, som är utbildad maskinsnickare hos PP Møbler, där hon har arbetat tillsammans med några branschens skickligaste möbelsnickare.

Det var även där hon träffade Lasse, som är möbelsnickare med en både konstnärlig och vetenskaplig approach till sitt yrke. Tillsammans har de båda skapat Egeværk, som grundades 2011 – först som en snickeriverkstad som tillverkade möbler på beställning och sedan som en experimenterade verkstad med utställning av egna verk av mer konstnärlig karaktär.

© Egeværk

Stalaktiter hänger ner från grottans tak, medan stalagmiter reser sig från dess golv. Båda skapas av kalkavlagringar och har liksom träden årsringar som berättar en historia om klimatet. Dessa formationer har inspirerat Egeværk till en rad skulpturer i ask och rökt ek.

Från en verkstad på 45 m² till 850 m²

De började med 45 m2 i Hundested Havn, sedan växte de och växte igen, och nu har de åter vuxit ur sitt nuvarande ställe och flyttar till en 850 m2 stor verkstad och galleri i Helsingör.

Men parallellt med sitt eget arbete och företagets expansiva tillväxt hann de med att arbeta nära Hans J. Wegner hos PP Møbler, där de båda även fick sitt gesällbrev med silvermedalj.

Lasse fortsatte samla på sig medaljer genom att därefter vinna både det danska och det nordiska mästerskapet för möbelsnickare och han representerade även Danmark vid VM i Japan. Stipendier gjorde det senare möjligt för Lasse att studera på Hinoki Kogei i Japan. Insikterna från tiden i Japan kan idag avläsas både i formspråk och teknik.

© Egeværk

Detalj från en stalagmitskulptur.

I lära hos de bästa

– Min väg till Egeværk har varit lite mer slingrig jämfört med Lasses. Jag pluggade egentligen konst i Köpenhamn, innan jag stack till sjöss på en treårig jorden-runt-resa. Det var under den resan som jag fick insikt i snickeriyrkets mångfald och tillbaka i Danmark fick jag en plats som vuxenlärling på PP Møbler, berättar Mette, som är tacksam över att ha fått gå i lära hos de bästa.

– Just för att träet är ett levande material som aldrig upphör att berätta sin historia för oss, behöver man utbyta erfarenheter, något som Lasse och jag gör med alla duktiga människor världen över så snart vi får tillfälle. Vi ingår i många nätverk och delar gärna själva med oss av våra kunskaper, förklarar Mette.

© Egeværk

Konst över funktionalitet

Tillsammans med resten av Egeværk-teamet demonstrerar de sina tekniker för andra tränördar och tack vare det nya galleriet har de nu fått möjlighet till fler utåtriktade aktiviteter och att ta emot ännu fler besökare som kan följa med i hur verken skapas. Varje år kommer mer än 80 000 intresserade besökare till verkstaden – och nu får de mer svängrum och Mette och Lasse lite mer arbetsro.

– Vårt eget äventyr började med snickrade möbler, men vi kom att vika av i en helt ny riktning tack vare ett samarbete med Galleri Maria Wettergren i Paris, där vi ställde ut Hannes Stephensens stol A Touch of Mack. Den riktigt stora gamechangern blev en utställning i England, där vi fick kontakt med galleristen Sarah Myerscough, som inte tvekade att kalla våra verk för konst. Vid den tidpunkten hade vi redan ändrat fokus till mer skulpturala saker, där funktionen delvis hade tagits bort ur ekvationen – det vill säga det man idag kallar collectible design, förklarar Mette.

– När man tar bort funktionen ur ett verk, får man en ny hantverksmässig och konstnärlig frihet. Kreativiteten släpps fri och för vår del har det betytt att vi kan utveckla oss i skärningsfältet mellan konst, natur, design och vetenskap men hela tiden med hantverket och materialet i centrum, betonar Mette, som inte helt har skrotat det funktionella.

– Funktion kan bidra till att ge ett verk styrka eftersom man tvingas skära ända in till benet. Så var det till exempel med vårt projekt Shapes of Ice, där vi undersöker gränsen mellan skulptur och möbel, berättar Mette.

© Egeværk

Ice-serien är inspirerad av den nordiska naturen och de hårda vintrarna. Formgivarna har arbetat med att fånga naturens och isens flyktiga skönhet i det stabila träet. I flera månader studerade Mette Bentzen och Lasse Kristensen isens smältnings- process, som de katalogiserade i en serie foton, vilka senare har omvandlats till poetiska träskulpturer.

Efterfrågan från hela världen

Mette och Lasse har gjort närstudier av hur ett isblock ändrar form när det smälter och de har besökt glaciärklyftor, studerat stalaktiter i droppstensgrottor och följt smältvattnets spår i terrängen – allt för att kunna omsätta intrycken med hjälp av stämjärn och sandpapper för att tillfoga träet nya estetiska skikt.

Resultatet är organiska skulpturer av en annan värld, skulpturer som kurerats av deras engelska gallerist Sarah, som öppnar dörrarna till utställningar världen över – inte minst i USA, där det är stor efterfrågan på Mette och Lasses konstverk. Ja, de är verkligen eftersökta, paret bakom Egeværk, som förutom en krävande flytt och beställningsuppdrag på unika möbler även ska hitta tid att experimentera.

© Egeværk

Void-bordet är ett icke-bord. Ställer du något på det, sugs det ner i en virvel och försvinner i tomma intet. Det är en unikamöbel och ett utforskande om förhållandet mellan funktion, formgivning, hantverk och konst.

Skapar unika möbler

Just nu har man plockat fram de stora grytorna. Lasse kokar trä för att ta reda på om man kan få fram transparent trä. Mette och Lasse befinner sig sålunda på en oändlig expedition in i träets universum och de tar gärna vetenskapen till hjälp för att avkoda naturen – och Lasse är enligt Mette ett geni på det området.

Något tyder på att de båda har kontakt med det geniala, för Mette och Lasse beträder konstant nya och innovativa stigar och omvärlden har sedan länge fått upp ögonen för deras unika kvaliteter.

– Vi hyser den största respekt för de historiska hantverkstraditioner som vi båda använder oss av. Därför kompromissar vi aldrig med kvalitet och finish, men vi vill i gengäld gärna spränga ramarna och tänja på gränserna för vad som är möjligt – och det kan man bara om man känner till reglerna och bemästrar sitt hantverk, säger Mette.

© Egeværk

Bloom chair har skapats i nära samarbete mellan Egeværk och möbelarkitekten Hannes Stephensen. Den är representerad av Galleri Maria Wettergren och endast framställd i 20 numrerade exemplar.