Från dåligt till bra inomhusklimat: Så får du ett hälsosammare hem

Dåligt inomhusklimat gör varje år tusentals danskar sjuka, uppskattar danska forskare. Och det är inte föroreningar från bilar och liknande, utan matlagning, stearinljus, fukt och vår egen utandningsluft som är de största bovarna, visar forskningen.

Ett hem med dåligt inomhusklimat gör dig sjuk

Radon, PCB, mögelsvamp, parfym, kemikalier från rengöringsmedel, avdunstning från byggnadsmaterial och möbler samt småpartiklar från förbränningsprocesser som matlagning och stearinljus.

Våra hem är fulla av sjukdomsframkallande partiklar, och eftersom de flesta vistas mellan 12 och 16 timmar per dygn i hemmet, påverkar det vår hälsa. Forskarna uppskattar faktiskt att man årligen förlorar 22 000 friska levnadsår i Danmark på grund av dåligt inomhusklimat.

Men var ska man börja om man vill göra bostaden mer hälsosam?

Det har CISBO, Center for Indeklima og Sundhed i danska Boliger, som är ett samarbete mellan landets ledande forskare på området, undersökt.

Slutsatsen är entydig: Det vi ska bekymra oss för är småpartiklar från förbränningsprocesser, särskilt sot från stearinljus, matlagning och föroreningar från trafiken utanför. Småpartiklarna står för två tredjedelar av de förlorade friska levnadsåren. Samtidigt vet man att endast omkring 25 procent av föroreningarna kommer utifrån. Det är alltså de boende själva som står för den absolut största delen av föroreningarna.

– Man kan börja med att släcka stearinljusen, fastslår Steffen Loft, professor på Institutet för Folkhälsovetenskap vid Köpenhamns Universitet.

En undersökning av inomhusklimatet i en rad hem hos icke-rökare i Köpenhamn visar att sotet från stearinljus står för över hälften av den totala småpartikelföroreningen i hem där man ofta tänder ljus.

– Det visade sig även att mer än 50 procent av Köpenhamnsborna i undersökningen tände stearinljus mer än fyra gånger i veckan. Den näst största föroreningskällan är matlagningen. Särskilt stekning och brödrostning skapar många småpartiklar som de boende andas in, säger Steffen Loft.

Soveværelse med luftrensende plante og godt indeklima
© Getty

Bra inomhusklimat kan förebygga dödsfall

Forskarna vet inte exakt hur många som dör av småpartikelföroreningar i hemmet, men forskarna betvivlar inte att problemet är allvarligt.

– Vi har ingen överblick över hur många som dör av de småpartiklar som vi själva orsakar i hemmen. Men vi vet däremot att 3 000 danskar årligen dör av småpartiklar från trafiken. Dessutom blev jag väldigt förvånad över hur många hjärt- och kärlsjukdomar som småpartiklarna i hemmet orsakar, säger professor Lars Gunnarsen från Statens Byggforskningsinstitut på Aalborgs Universitet.

Forskarna menar att även om man inte direkt kan överföra siffrorna från trafikföroreningar till antalet döda av dåligt inomhusklimat, så råder det ingen tvekan om att det stora antalet som utvecklar hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och sjukdomar i luftvägarna på grund av dåligt inomhusklimat också resulterar i många dödsfall. Dödsfall som i många fall hade kunnat undvikas om man bara hade ändrat några vanor. Som att till exempel undvika stearinljus, köpa en luftrenare och – viktigast av allt – att vädra flera gånger om dagen.

– Man skulle kunna anta att inomhuspartiklar inte är lika farliga som utomhuspartiklar på grund av skillnaderna i partiklarnas kemiska sammansättning. Men den hypotesen ser faktiskt inte ut att hålla, avslutar Steffen Loft.

Här följer 10 råd som direkt förbättrar inomhusklimatet. Därefter går vi igenom de olika typer av partiklar som är ett hot mot inomhusklimatet och berättar mer om hur du minimerar effekterna av dem.

10 goda råd som effektivt förbättrar ditt inomhusklimat

 1. Vädra flera gånger dagligen – med tvärdrag – och minst 5 minuter åt gången
 2. Glöm inte att vädra efter dusch och bad.
 3. Undvik att torka tvätt inomhus
 4. Inred med luftrenande växter
 5. Sov med öppna dörrar i hela bostaden
 6. Kör fläkten när du lagar mat och låt den gå en stund efteråt.
 7. Skippa levande ljus
 8. Håll en stabil temperatur i alla rum på cirka 20 grader
 9. Städa minst en gång i veckan och grovstäda två gånger om året.
 10. Köp en luftrenare
Dyson Pure Hot+Cool luftrenser
© Dyson

Luftrenare med temperaturreglering

Dyson har skapat en luftrenare som även kan hjälpa till att hålla temperaturen stabil. Luftrenaren Pure Hot+Cool renar upp till 290 liter luft per sekund och får luften att cirkulera jämnt i rummet.

Den kan fjärrstyras, och via displayen kan du följa mängden partiklar och gaser i realtid.

Luftrenaren har även en nattfunktion som övervakar och renar luften nästan ljudlöst med dämpat ljus i displayen.

Dyson Pure Hot+Cool kostar 3 390 kr.

Fukt och mögelsvamp

10 procent av föroreningarna i hemmet beror på fuktproblem.

– Fukt är ett lika stort problem som partiklar. Det orsakar dock inte så många dödsfall, men ett stort antal sjukdagar på grund av allergier, förklarar professor Lars Gunnarsen från Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborgs Universitet.

Man uppskattar att en av åtta danska bostäder har mögelangrepp till följd av fukt. Det gäller särskilt äldre hus där det ofta finns köldbryggor eller kalla hörn där fukt kan uppstå.

– Det är svårt att ge en siffra på hur hög luftfuktighet man ska ha hemma för att undvika mögelsvamp. Det kan nämligen variera ganska mycket mellan olika platser i hemmet, säger Lars Gunnarsen. Som en tumregel säger han dock att man bör ligga under 60 procent på sommaren och under 40 procent på vintern.
Lyckligtvis är mögelsvamp lätt att upptäcka. Antingen för att den är synlig i exempelvis hörn. Men skulle den sitta dolt känner man garanterat igen den på lukten.

– Om man är osäker kan man alltid bjuda in vänner på en kopp kaffe. Så snart de kliver innanför dörren kommer de garanterat veta om det är till den trygga doften av ett hem eller den skrämmande lukten av röta och fördärv, säger Lars Gunnarsen.

4 steg för att bli av med mögelsvamp:

 • Förstå orsakerna: Varför har det bildats mögelsvamp? Det kan till exempel vara en soffa som står mot en kall yttervägg. Eller att man inte torkar av och vädrar ut badrummet.
 • Åtgärda: Säkerställ att mögelsvampen försvinner med hjälp av avluftning och eventuell uttorkning.
 • Förebygg: Se till att problemet inte återkommer – det vill säga ta bort soffan från väggen, torka väggar och golv och vädra ordentligt när du har duschat.
 • Kvalitetssäkra: Var uppmärksam på att problemet inte uppstår igen.

Om du vill göra mer: Kontakta en expert för att få en mätning genomförd. Om mögelsvampen är spridd kan det vara nödvändigt med ett större ingrepp.

Radon

8 procent av föroreningarna i hemmet beror på radon.

Radon är en radioaktiv ädelgas som är cancerframkallande när man andas in den. Varje år dör omkring 300 danskar av lungcancer som uppstått till följd av radon. Det motsvarar var tionde dödsfall i lungcancer. Framför allt rökare är hårt utsatta, och vi bedömer att 2 procent av alla rökare som utsätts för radon utvecklar lungcancer. Motsvarande siffra för icke-rökare är 1 promille.

Radon kommer in i husen eftersom moderna hus som regel har ett undertryck som så att säga suger in ädelgasen från underjorden. Det är inte själva gasen som är farlig. Men när den kommer i kontakt med ozon i luften, sönderfaller den till tungmetaller som sätter sig i lungorna och skickar ut alfastrålar som kan orsaka cellförändringar.

– 27 procent av de danska hushållen har förhöjd radonnivå. Det är framför allt på södra Fyn, Bornholm och södra och östra Själland som den risken finns, förklarar Lars Gunnarsen.

Vad kan jag göra här och nu?

Vädra flera gånger om dagen. Det kommer att späda ut koncentrationen av radon och därmed minska påverkan.

Om du vill göra mer:
Att mäta radonnivån i hemmet är okomplicerat och inte särskilt dyrt. KunskapscenterBolius har en bra guide om du vill undersöka radonnivån i bostaden.

PCB

1–2 procent av alla danska bostäder har problem med PCB (polyklorerade bifenyler) som tidigare användes i byggmaterial och fogmassa. På 1970-talet upptäckte man att PCB avdunstar från de här materialen och kan påverka nervsystemet, skapa hormonstörningar och orsaka diabetes och cancer. Ämnena är idag förbjudna men finns fortfarande kvar i en del hus.

– Här talar vi alltså om en helt annan dimension av sanering. Det är extremt dyrt och kan äta upp alla besparingar. Jag skulle själv aldrig våga köpa ett hus utan att försäkra mig om att en PCB-mätning är utförd, säger Lars Gunnarsen.

Vad kan jag göra nu?

Om du är osäker på om det finns PCB i huset kan du för säkerhets skull vädra flera gånger om dagen. Det kommer att späda ut eventuell koncentration av PCB och därmed minska påverkan.

Om du vill göra mer:
Hyr in en expert som kan utgöra en PCB-mätning. Det kostar ca 6 000 kr och tar 8–24 timmar att göra. Om det finns en PCB-halt på över 300 nanogram är det olagligt att bo i huset. Om den överskrider 3 000 nanogram brukar de boende evakueras inom loppet av några dagar. Att åtgärda ett PCB-problem kan kosta upp mot en miljon kronor.

Husk at lufte ud for et bedre indeklima
© Getty

CO2

6 procent av föroreningarna i hemmen beror på CO2.

Varje gång en människa andas in och ut omvandlas syre till CO2, och forskarna blev överraskade när de mätte hur stor koncentration av CO2 som samlas i ett sovrum där två vuxna sover. Följden kan bli huvudvärk, bristande koncentration och en känsla av att inte vara utvilad.

Vad kan jag göra?

Låt sovrumsdörren stå öppen, så att hela husets luftvolym används för att späda ut den koldioxid som uppstår under natten. Glöm inte att även öppna dörrarna in till barnens rum.

Om du vill göra mer:
Ett effektivt ventilationssystem i sovrummen avhjälper problemet.

Formaldehyd

1 procent av föroreningarna i hemmen beror på lösningsmedel som t.ex. formaldehyd.

Limmade träskivor som spånskivor, plywood och MDF kan utsöndra formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Dessa material hittar man framförallt i köksskåp och möbler – till exempel soffor, fåtöljer och sängar.

Forskarna rekommenderar att man frågar tillverkaren eller återförsäljaren vilka material som har använts.

Vad kan jag göra?

Vädra dagligen eftersom det späder ut eventuella koncentrationer av formaldehyd.
Välj i möjligaste mån märkta produkter. Bäst är en märkning för inomhusklimat, men även Svanenmärkta produkter har lägre avdunstning av formaldehyd.

Om du vill göra mer:
Om du har mycket möbler och köksskåp, eller har byggt till mycket i huset med limmade träskivor, kan du kontakta en expert för att göra en mätning. Om det rör sig om äldre föremål har de i regel avdunstat så mycket att problemet är rätt obetydligt. Om föremålen är nya kan det däremot bli nödvändigt att byta ut dem mot mindre avdunstande produkter.

Småpartiklar

66 procent av föroreningarna i hemmet kommer från småpartiklar från förbränningsprocesser såsom stekning, brödrostning, stearinljus, oljelampor eller braskaminer. Det överlägset mest effektiva sättet att få ett hälsosamt hem är därför att minska antalet småpartiklar.

Vad kan jag göra här och nu?

Det mest effektiva är att vädra tre gånger dagligen i tio minuter. Se till att det blir tvärdrag: Luftutbytet vid tvärdrag är tre gånger så högt jämfört med när bara ett fönster är öppet. Se dessutom till att köpa en bra köksfläkt, helst med utblås så att luften sugs ut utomhus. En kolfilterfläkt avlägsnar inte koldioxid och vattenånga, men kan med periodiskt underhåll och filterbyte vara effektiv mot småpartiklar.

Om du vill göra mer:
Man kan även installera en luftreningsanläggning eller en balanserad mekanisk ventilationsanläggning. Den sistnämnda är dock mest effektivt mot partiklar som kommer utifrån och byter bara ut luften i hemmet 1–2 gånger per timme. Som jämförelse byter en luftreningsanläggning normalt ut luften 4–5 gånger per timme.