© Ferm Living

Historiskt domslut sätter agendan: Ferm Living får miljonersättning

Enligt den danska intresseorganisation Forbundet for Arkitekter og Designere är fallet bara ett av många exempel på hur lågpriskedjor underminerar skandinavisk designs anseende globalt. Men hur påverkar detta formgivarna och vad kan du som konsument göra? Sätt dig in i frågan här så att du kan fatta informerade köpbeslut.

Det är dessvärre inget nytt att större lågpriskedjor låter sig inspireras lite väl mycket när det gäller att hitta nästa ”shop filler”.

Nu tilldöms Ferm Living en historiskt hög ersättning på 2,8 miljoner danska kronor när de nyligen fick rätt i ett överklagande mot den danska butikskedjan Coop och underleverantören Wolly beträffande kopiering av företagets Plant Box.

Speciellt här i Skandinavien, där vi profilerar oss med design av hög kvalitet, bör vi inte acceptera en så uppenbar och systematisk kopiering — Peter Vedel, vd på Ferm Living

Miljonersättning och bordet fullt av nya fall

Även om Ferm Living varje år lägger ett miljonbelopp på att skydda sina designrättigheter globalt med det så kallade IP-skyddet, har de enbart 2021 konstaterat att de drabbats av över 27 000 kränkningar av upphovsrätten. Det är ofta de stora detaljhandelskedjorna som är de stora bovarna. Efter segern kunde Ferm Living gå raka vägen till kontoret och skicka ersättningskrav till hela femton andra butikskedjor och förläggande om att dessa skulle ta bort en motsvarande kopia av Plant Box från sina hyllor.

”Segern över danska Coop var förstås en viktig seger. Men det dimper hela tiden ner nya fall på mitt bord, det finns liksom inget slut på det. Det är något vi måste sätta stopp för. Speciellt här i Skandinavien, där vi profilerar oss med design av hög kvalitet, bör vi inte acceptera en så uppenbar och systematisk kopiering”, säger Peter Vedel, vd på Ferm Living.

”I grund och botten handlar det om att konsumenten måste ta ställning”

En av de organisationer som har varit politiskt aktiv när det gäller att förbättra formgivarnas villkor är Forbundet for Arkitekter og Designere. Scandinavian Living har ställt en rad frågor till Hans Christian Asmussen, ordförande för förbundets designkommitté, för att reda ut vad konsekvensen av den massiva kopieringen är, och hur den eventuellt kan stoppas – samt vad vi som konsumenter kan göra:

Upplever ni en ökning av antalet fall av kopiering av skandinavisk design?
Vi upplever i varje fall ett starkt ökat fokus på kopiering. Varje dag har det förekommit fall där ”inspirationsinsamlingen” tagit överhanden och resulterat i en kopiering. Titta bara på det stora antalet av ”nästan PH”-lampor. Vi vet också – anekdotiskt – att många har upplevt att de blivit kopierade, men inte orkat dra det inför rätta.

Vilka konsekvenser får det för den enskilda formgivaren?
Det är för dyrt att väcka talan och det stjäl energi från kärnverksamheten. Och om man vinner ett eventuellt fall är dessutom ersättningarna oftast absurt låga. I fallet med Ferm Living tilldömdes företaget visserligen en ersättning på hela 2,8 miljoner kronor, men vid det laget hade de även utöver advokatarvoden på en miljon lagt ner massor av interna resurser på fallet – och självklart finns det inte många mindre företag som har sådana ekonomiska muskler. På så vis kan man säga att Ferm Living ”tog en för laget”, eftersom de kämpar å hela branschens vägnar.

Vilken konsekvens har det för hela designbranschen?
Den märkesprofilering och de produkter som kopieras, representerar ofta flera års arbete för formgivaren – medan det för kopieraren bara är en ”shop filler” eller en bild i reklambladet. Den ena får veckans erbjudande, den andra förlorar sitt livsverk. Det är allvarligt och skamligt. Resultatet kan bli att unga formgivare inte förmår etablera ett företag som kan växa till sig, och att de större designföretagen därmed förlorar rekryteringsunderlaget.

Vad kan man göra för att stoppa kopieringen?
I år har man introducerat en dansk designnämnd som kan avgöra tvister om plagiering för ett mindre belopp. Men det är ingen juridisk instans, och vi kan inte göra det på egen hand. Vi MÅSTE få uppbackning från industrin, näringslivet och politiker. Vi på Forbundet for Arkitekter og Designere har regelbundet möten med politiker och tjänstemän för att verka för en ändrad lagstiftning på området för att skydda Danmarks ställning som designnation och -destination. Bland annat vill vi säkerställa ett bättre skydd av upphovsrätten och se till att ersättningarna blir betydligt högre, så att det inte lönar sig att kopiera andras idéer.

Men vi som konsumenter har väl också ett ansvar – någon köper ju kopiorna?
Vi kan inte förvänta oss att alla danskar ska känna till den ursprungliga designen och vet att det handlar om en kopia. I grund och botten handlar det om att man som konsument måste ta ställning till de saker man köper till sitt hem. Undersökningar från SMVdanmark visar att var femte dansk tror att de kommer att köpa ett designplagiat inom de närmaste fem åren. Om det fortsätter så bromsar vi helt enkelt utvecklingen av ursprunglig, dansk design, och det beror på att de stora lågpriskedjorna hoppar över dyra led som utveckling och marknadsföring som krävs för att göra en design känd. Som konsument kan du ta ställning till kvaliteten hos det du köper – studera föremålet, titta på utförandet, konstruktionen och materialen. Och köp färre, men bättre saker.

Coop har efter nederlaget i fallet om kopieringen av Plant Box från Ferm Living sagt att ”domen inte kommer att ändra något som helst när det gäller det sätt vi arbetar och gör våra inköp på”.