Kära läsare!

www.scandiliv.se tillhandahålls av Bonnier Publications International AS.

Ansvarig utgivare:
Helena La Corte

Bonnier Publications International A/S
Box 543
1411 Kolbotn
Norge

E-mail: bobedre@bobedre.dk

Disclaimer
Den information du hittar på denna webbsida har löpande genomarbetats och kontrollerats och är därför såvitt vi vet korrekt. Trots det kan vi inte utesluta att enstaka fel smyger sig in på sidorna. www.scandiliv.se påtar sig inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som kancuppkomma i samband med den enskilde läsarens användning av information som lämnas på denna webbplats.

Upphovsrätt
Om ej annat anges har Bonnier Publications International A/S upphovsrätten till allt material på denna webbplats. Materialet får ej utan tillstånd användas i kommersiellt syfte. Material från webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan. Kommersiell användning av materialet kräver godkännande av Bonnier Publications International A/S.

Externa länkar
Vi vill påpeka att webbplatsen www.scandiliv.se innehåller länkar till sidor som inte ägs av Bonnier Publications International A/S, och för vilkas innehåll vi därför inte kan påta oss något ansvar.