OBS! Alla förfrågningar angående prenumerationer hänvisas till Benjamins kundservice. Redaktionen tar inget ansvar för manuskript, fotografier och illustrationer som skickas in spontant.

REDAKTIONEN
Erik Rimmer (chefredaktör)
erikr@bobedre.dk

May Kjærsgaard (digital utvecklingschef)
mayk@bobedre.dk

Iben Tendal (digital redaktör)
iben.tendal@bobedre.dk

Mary Jo Hau (layoutchef)
maryjh@bobedre.dk

Stine Kirchheiner (art director)
stine@bobedre.dk

Direktör, mediaportfölj:
Birgitte Raben

Verkställande direktör och ansvarig redaktör:
Jesper Buchvald

Scandinavian Living by BO BEDRE
Strandboulevarden 130
DK-2100 Köpenhamn Ö
Danmark
Telefon: +45 70 22 02 55 kl. 09–16
E-post: bobedre@bobedre.dk

Scandinavian Living by BO BEDRE ges ut av
Bonnier Publications International AS
PB 543
NO-1141 Kolbotn
Norge

Ansvarig utgivare:
Morten Kaiser