Från platt plöjmark till engelsk drömträdgård

Den 1400 m² stora villaträdgården rymmer ett överflöd av vita blomstrande hortensior och skarpt klippta häckar i jämna rader.

En passion för hortensia

I en förhållandevis liten trädgård utspelar sig det ett äkta engelskt trädgårdsäventyr, även om platsen är Danmark. Bland stramt designade trädgårdsgångar, formklippta buskar, symmetri och ett hav av rosor, fungerar de prunkande, vita hortensiorna som markörer för Gina Caspersens genomförda stil.

Här i trädgården har inget lämnats åt slumpen och resultatet talar för sig själv.

© Pernille Kaalund

På husets sydsida kan man slå sig ner i två solstolar som bjuder på en vidsträckt utsikt över den vackra trädgården. Hortensiorna är av sorten ”Endless Summer”.

© Pernille Kaalund

Gina Caspersen i sin hortensiaträdgård med hunden Carlo som är lika förtjust i trädgården som matte. De vackra vita hortensiorna är av sorten ”Annabelle”, är alla sticklingar från fyra plantor som planterades för flera år sedan.

Från jämn plöjmark till drömträdgård

Det var barndomens kärlek till blommor och trädgårdsarbete samt diger läsning om klassisk engelsk trädgårdsdesign som blev startskottet för Gina Caspersens trädgårdsäventyr.

Hennes trädgård på 1400 m2, som ligger i ett villakvarter i Lille Skensved på östra Själland, rymmer ett hav av vita blommande hortensior av sorten ”Annabelle” och stramt klippta häckar i raka linjer i klassisk engelsk stil.

Ursprungligen var trädgården bara plan åkermark efter bygget av hennes nya hus 2004. Men under hösten samma år satte hon igång med att förvandla tomten till sin drömträdgård.

– Det vita huset är byggt efter en stram symmetri och detta återkommer i trädgården, berättar Gina, som kastade sig ut i trädgårdsprojektet utan någon form av erfarenhet.

© Pernille Kaalund

Den engelska trädgårdskulturen har allt – det strama och perfekta och det oregerliga och lössläppta. Det kan man även se i Ginas trädgård. Här bildar klippta idegranshäckar och armeringsnät med klätterväxter väggar i trädgårdens rum. Spaljéer med klängrosor och fokuspunkter skapar upplevelser i de välordnade och symmetriska rummen. De vita kärleksliljorna, Agapanthus africanus albus, förvaras i källaren under vintern.

© Pernille Kaalund

Mellan de stora rabatterna, som är anlagda längs en axel på husets mitt, har man en vacker utsikt över trädgården från en trivsam plats vid husets långsida. Här växer buxbomsbollar, silverpäron på stam, Pyrus salicifolia, blå bolltistlar, Echinops ritro, och kattnepeta, Nepeta x faassenii.

Lugn och ordning i trädgården

Det första som anlades var häckarna runt tomten. Trädgården är högt belägen och det blåser en hel del, så gott om lä var viktigt.

När det yttre ramverket var på plats lät Gina anlägga de vackra rabatter som löper längs en axel från husets mitt ända ner till änden av trädgården. Här växer formklippta buxbomsbollar och silverpäron på stam – och Gina har provat många olika plantor för att hitta de rätta. Klotformen återkommer i bolltistlarna samt i vårträdgården som prunkar av tulpaner.

För att skapa ett rum runt husets stora södervända terrass som är uppdelad i ett övertäckt loungeområde och en matdel, har man planterat idegranshäckar som trivsamma väggar. På sydsidan av huset finns en stor gräsmatta med solstolar och en vidsträckt utsikt över vackra rabatter och klassiska grepp som en rund bänk runt ett fruktträd. De enkla, raka linjerna, symmetrin, återkommande formelement liksom det formella och klassiska, som även syns på formklippningen, skapar ordning och lugn i trädgården. Det tilltalar Gina som inte tycker om när det är för många färger.

© Pernille Kaalund

Den vita hortensiaträdgården är uppbyggd kring raka linjer i ett monokromt och grafiskt uttryck bestående av fält med beläggning, stramt formklippta buxbomsbollarna och konsekvent färghållning. Det skapar lugn och en vacker motvikt till de överdåligt blommande hortensiorna av sorten ”Annabelle”. Här finns favoritplatsen under en pergola av blåregn.

© Pernille Kaalund

Här ses tydligt den arkitektur som de stramt klippta idegranshäckarna bidrar till i trädgården. Trädet i krukan är ett silverpäron, Pyrus salicifolia – även kallad Nordens oliv.

© Pernille Kaalund

Inspirerat av slott och herrgårdar

Husets entré inramas av häckar på ömse sidor, markerad av en rad stammade prydnadskörsbär. Stigen har en stram stenläggning med grå gatsten och fält av mörkgrå tegel- och granitskärvor.

Idegranshäckar separerar de olika trädgårdsrummen, medan den mönstrade stenläggningen leder besökarna runt i trädgården. Designmässigt liknar stigen den klassiska trädgårdsgången som vi kan se på slott och herrgårdar.

Först efter några år fick Gina idén om hortensiaträdgården som är förlagd till en markremsa på baksidan av huset, som annars inte hade blivit använd. Här växte de första fyra hortensiorna av sorten ”Annabelle” vid dörren, annars fanns där bara gräs.

Efter att ha sett en artikel i BO BEDRE, där man hade massor av vita hortensior i krukor, var fröet sått till det vackra vita blomsterhav vi ser omkring oss. Alle de hortensior som växer i den vita trädgården har Gina själv drivit upp av skott från de första fyra.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Vid ingången
till köksträdgården mjukas trädgårdens strama linjer upp av de florslätta bladen på rosenskär, vars rosa färg självklart är avstämd mot den rosa klätterrosen ”New Dawn”. Rosenalléer är också en del av den engelska trädgårdsstilen precis som sten- och grusgångar. Uttrycket är baserat på det rustika och informella, som dock är genomtänkt in i minsta detalj.

Trädgårdsarbetet som något avslappnande

En buxbom i en pokal på ett podium i änden av en trädgårdsgång är ett klassiskt exempel på en fokuspunkt, något som används flitigt i trädgården. De stramt formklippta buxbomsbollarna kontrasterar effektfullt mot frodigheten hos de stora och ibland rätt bångstyriga hortensiorna och deras överdådiga blomsterprakt.

Längst bort i ett hörn av hortensiaträdgården finns en vacker väldoftande rosportal som man passerar för att ta sig till köksträdgården. Här möts man av upphöjda odlingsbäddar med örtkryddor, ätbara blommor, bärbuskar och rabarber. Stora korgar med dahlior i många färger säkerställer buketter hela sommaren och i motsats till resten av trädgården får färgerna här fritt spelrum.

Gina förknippar trädgårdsarbete med avkoppling, fördjupning och välbefinnande i vardagen. Det är här hon varvar ner och samlar alla tankar samtidigt som hon binder upp hortensiornas tunga blomhuvuden, klipper kanterna och lukar rabatterna. Hon ägnar många timmar åt trädgårdsarbete. Maken hjälper dock till med att bränna ogräs och klippa gräs – inte minst så att Gina kan hålla ordning på den sagolika hortensiaträdgården på tomtens mest oväntade plats och som har blivit hela familjens favoritställe.

© Pernille Kaalund

Den vita hortensiaträdgården på husets nordvästsida är uppdelad med idegranshäckar och trädgårdsrummen har en stenläggning med grå granitskärvor. De vackra hortensiorna blommar från juni, och ända tills första frosten kommer.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

När entrégången svänger av mot huset, möter man denna vackra röda hassel, även kallad filberthassel, Corylus maxima. Den är formklippt, har en kort stam och vackert purpurfärgade nötter och rödaktiga blad.