Se naturnördens underbara äventyrsträdgård

Kurt är typen som kan leva länge på ett besök av en sällsynt fjäril. Här hittar du också 10 tips för din egen naturliga trädgård.

Naturäng skapad av människan

I Kurt Borellas trädgård har man lyckats med att skapa en naturlig biologisk mångfald helt i nivå med naturens egen – och mer därtill. Här möts både växer och djur i ett rikt och fruktbart samliv som visar att äkta natur faktiskt går att skapa – i synnerhet om man är varsam och tålmodig.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Trädgården är som en saga

När man stiger in i Kurt Borellas och Anita Jensens gamla trädgård i Børstingerød på Nordsjälland, är det som att kliva rakt in i en saga.

Gamla plattor med mossbevuxna fogar ligger mellan perenner och ett hav av blommor från fält, ängar och dikesrenar. I luften fladdrar fjärilar i vackra färger runt innan de landar för att suga nektar från blommorna.

Morgondaggen ligger som vackra pärlor på de vilda växterna som kantar stigarna. Solens strålar letar sig fram genom träden och skapar ett magiskt ljus över den här trädgården där katten nyfiket följer med i allt som
händer.

En planteringsspade glömd i en kruka med klöver och stenkyndel och en stol under knotiga fruktträd bär vittnesbörd om mänsklig aktivitet. Bland de vildvuxna rabatterna finns gläntor, ett sankt vattenhål, vandrande skuggor och överallt en mångfald av växter. Hela tiden hörs ett livligt surrande och brummande av insekter och den skönaste fågelsång mellan trädkronorna som lutar sig mot varandra och bildar en port in till trädgården.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Hjärtat bankar för naturen

Kurt är pensionerad jägmästare och samtidigt en naturnörd utöver det vanliga, och hans hustru, Anita, har pysslat om växter i 40 år.

Men det är framför allt under de senaste 15–20 åren som deras trädgård har uppnått en grad av natur som är så komprimerad och funktionell att den faktiskt överträffar den naturliga naturen i artrikedom och attraktionskraft för fåglar, insekter och djur, för Kurts hjärta klappar för naturen och alla dess skapelser.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Natur i den biologiska mångfaldens namn

När paret övertog trädgården var den utformad som en självförsörjande nyttoträdgård för ett litet lanthus. Huset omgavs av fruktträd, en häck och en stor köksträdgård.

Med åren omvandlades trädgården från praktisk nyttoträdgård till familjeträdgård med rabatter, stigar, gräsmattor och uteplatser, men fortfarande med gott om plats för nyttoväxter. När Kurt 1980 rev ett litet hus som låg på den nuvarande blomsterängen väcktes idén om att efterlikna naturens olika naturtyper och biotoper liksom även att omvandla trädgården till natur i biodiversitetens namn.

Varje sommar när blomningen är över slås ängen med lie och allt tas bort för att jorden ska få ljus. Därefter sprider Kurt ut blomsterfrön på ängen igen, med mångfald i fokus, och så har det varit i 30 år.

© Pernille Kaalund

Träden har också ett annat liv

En stor björk, som någon gång i tidernas begynnelse har självsått sig, har fått stå kvar. Andra träd beskärs eller kapas om de stjäl för mycket ljus.

Det finns många åsikter kring beskärning av träd. Kurt anser att man själv måste bestämma trädens storlek. Han älskar variationen och beskär gärna så att träden får en storlek som passar trädgårdens yta. Det är värt besväret med tanke på den stora artrikedom det skapar, anser Kurt, som är typen som kan leva länge på ett besök av en sällsynt fjäril.

Till glädje för insekter och djur får gamla trädstubbar lov att bli liggande i trädgården och självsådda vilda växter hälsas välkomna av de många sällsynta fjärilar, fåglar och insekter som gärna besöker denna oas.

Här finns otaliga arter av vilda bin, mosshumlor, noshornsbaggar, noshornsoxar, aurorafjärilar, vinbärsfuks, eksnabbvinge, almsnabbvinge, tosteblåvinge, rödfläckig blåvinge, citronfjäril, nässelfjäril och många flera.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Kärleksfullt trädgårdsarbete

Ett par stolar utställda mellan rabatterna, en halvfull skottkärra och en cylinderklippare på gräsmattan vittnar om att trädgårdsarbetet sköts med kärlek och närvaro och med omtanke om naturen.

I en glänta surrar insekterna runt en liten mur av ölandssten. Den skapar sitt eget lilla mikroklimat och är boplats för en mängd små djur. Här växer vackra blommor som trivs i torr, mager och kalkrik jord, bland annat skogsklöver, fältvädd, sandlilja, solvända, liten blåklocka och ängsskära.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Sitt alldeles egna naturparadis

När Kurt och Anita reser är målet oftast naturupplevelser. Framförallt hyser de stor kärlek till Öland och Gotland och det syns även i trädgården, där Kurt har skapat ett lövängsområde med inspiration från Gotland. På så vis har trädgården utvecklats till att bli ett så komprimerat stycke natur att Kurt kan uppleva mer här på dessa 1 600 m² än i hela den närbelägna och skyddade Børsterød Mose på 60 hektar.

– Det viktigaste är att man kan uppleva naturen utan att behöva sätta sig i bilen och köra i flera timmar, berättar den före detta jägmästaren, som har skapat sitt eget naturparadis så att han slipper resa långt bort för att uppleva mirakel.

© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund

Tips för naturstruktur i trädgården

  1. Låt gamla trästubbar bli stående eller liggande i trädgården – de fungerar som insektshotell.
  2. Inred kompostlådor i hörn där det finns gott om plats. Dölj med buskage.
  3. Fundera över självsående växter – kanske ska de få lov att stanna?
  4. Plantera nektarrika arter som är naturliga för den lokala floran.
  5. Skapa ordentlig variation i trädgården, både vad gäller arter och miljöer, med ljus och skugga och jord som är näringsrik respektive mager.
  6. Ha vatten i trädgården.
  7. Se till att det är frodigt.
  8. Undvik gift.
  9. Beskär och kontrollera ljuset så att du får rätt blandning av ljus och skugga.
  10. Skapa öppna och ljusa ytor med äng och vilda växter.
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund
© Pernille Kaalund