I Den Naturlige Have sköter sig blommorna nästan på egen hand

Förutom att den är praktisk är den även romantisk och ett spännande uterum. Tony Skovsendes trädgård bjuder på massor av inspiration som hjälper dig uppfylla dina egna trädgårdsdrömmar.

© Birgitta Wolfgang Bjørnvad

En naturlig och underhållsfri trädgård

Många människor i dagens samhälle längtar efter att leva ett lugnt liv i harmoni med naturen – en dröm som också går i linje med ett ökat fokus på växter och djur.

Den här trenden har gjort att den naturliga trädgården blivit alltmer populär. Här lockar man in naturen i trädgården som blir vildare, men samtidigt också mer underhållsfri. En plats där man har fulländat denna trädgårdsstil är hos Tony Skovsende, trädgårdsarkitekt och innehavare av Den Naturlige Have. Han och maken Henning Holm bor i ett svart sommarhus med stråtak i engelsk cottagestil från 1923 som ligger i Rågeleje på Nordsjälland.

I den idylliska trädgården prunkar en mängd blommor på naturligaste vis i fin sandjord, eftersom trädgården ligger mycket nära kusten i en glänta omgiven av stora träd. Försöker man kika in över det stora trästaketet med en städsegrön kantrabatt av murgröna, idegran, rhododendron och järnek upptäcker man snart att trädgårdens huvudattraktion är en äng på 600 kvm äng. Här växer över 2 000 perenner som blommar från tidig vår till den första frosten.

© Birgitta Wolfgang Bjørnvad

Bjud in naturen

Här i trädgården har Tony kunnat dra nytta av sin över tjugoåriga erfarenhet av utveckling av trädgårdsplaner.

Det viktigaste för honom är att vi ska möta naturen, bjuda in den och samarbeta med den på samma sätt som han gör i sin egen trädgård. Hur vi gör det ger han svar på här.

– Vad krävs för att skapa en ymnigt blomstrande trädgård med ett rikt djurliv?

– Många drömmer om en romantisk äng med stora fång av blommor som surrar av liv och sommar. Det är fullt möjligt att åstadkomma, men kräver kunskap. Själv försöker jag främja en trädgårdsstil som ger trädgårdsinnehavaren glädje och upplevelser liksom även möjlighet att arbeta med sina egna kreativa sidor, men också en stil som främjar biologisk mångfald och hållbarhet. Jag blir ofta kontaktad av trädgårdsinnehavare när de har misslyckats med att skapa en blomsteräng. Ofta har de med stor möda röjt en yta där man tidigare har haft en gräsmatta eller buskar. Därefter har man sått någon av de många vanliga blomsterblandningarna som finns i handeln, endast för att upptäcka att deras äng mejas ner helt av de första slagregnen och att fult ogräs följer året därpå när naturen tagit över. Ofta slutar det med en vanlig gräsmatta igen, för en naturlig trädgård kräver noggrann kuratering.

© Birgitta Wolfgang Bjørnvad

”För mig är hållbarhet en trädgård som håller”

– Vad innehåller en naturlig trädgård?

– Analyser av vegetationen i orörda naturområden visar att det kan finnas över 100 arter på en enda kvadratmeter. I en naturlig trädgård skapar man det visuella uttrycket av de enskilda arternas naturliga, växelvisa blomning under de olika säsongerna. I min trädgård har jag planterat massor av praktnäva som bildar stora drivor av blått i juni. I juli ger vita och gula kungsljus samma dynamik. Sensommaren präglas av brända färger i gult, orange och brunt och hösten domineras av rosa, blått och lila nyanser från astrar och fläckflockel. Stora mängder av samma växter är avgörande för att trädgården ska upplevas som en naturlig helhet.

– Vilka växter ska man välja?

– Många traditionella trädgårdsväxter är väl beprövade efter de hundratals år som människor har odlat prydnadsträdgårdar. Ryggraden i en blomsteräng, eller 75 % av den, bör bestå av växter som är väl beprövade för de ljus- och markförhållanden som liknar trädgårdens. När väl den övergripande designen är på plats har man frihet att experimentera. Jag tycker själv om att använda växter som jag ser växa i naturområden här i trakten, till exempel rölleka, fläckflockel, klockjulros, blodnäva, fackelblomster, prästkragar och bolltistel, men också mer oförutsägbara växter som ofta kan ge den största glädjen. För mig är hållbarhet en trädgård som håller. Ständiga omläggningar är resursslöseri.

© Birgitta Wolfgang Bjørnvad

Bryt upp trädgården med olika färger

– Hur designar man en användbar trädgård?

– Som trädgårdsdesigner skapar jag förutsättningar för att kunden ska kunna vistas utomhus så mycket som möjligt. Det innebär att en trädgård ska erbjuda samma möjligheter som inomhusytorna så att den kan konkurrera med dessa. Därför skapar jag gärna rum som motsvarar hall, kök, badrum, matsal och lounge, samt bekväma platser där man kan lägga sig ner och ta sig en tupplur. När golv, väggar, tak och rumsavdelare består av levande växter blir resultatet sagolikt och mycket tilltalande att vistas i. När det gäller valet av färger blandar jag kalla och varma färger, men låter alltid den ena färggruppen dominera. Kontrastfärger ska bara utmana och stärka upplevelsen. Det har i många år varit modernt att färgkoordinera rabatter inom en liten del av färgspektrumet som går från rosa till lavendel, men jag slår gärna ett slag för att bryta av med gula och vita färger som även gör trädgården levande på kvällen och natten som naturens egna trädgårdslampor.

© Birgitta Wolfgang Bjørnvad

Den naturinspirerade trädgårdsstilen tilltalar alla sinnen

– Hur mycket tid måste man lägga ner för att underhålla en naturlig trädgård?

– Tidsmässigt vinner man inget på att täcka trädgårdens yta med gräsmatta och betong. Den måste fortfarande sopas, slås och klippas. Därför är det en ren win-win-situation att skapa en väldesignad blomsterträdgård som kan leva sitt eget liv utan alltför stora insatser från trädgårdsinnehavaren. Efter torkan 2018 har fokuset på torktåliga växter ökat, och lyckligtvis finns det mycket att välja på. På sistone har jag jobbat med den så kallade grusträdgården som håller kvar fukten i jorden. Den kan vara ett alternativ för blomsterälskare. Men den naturinspirerade trädgårdsstilens popularitet kommer att fortsätta växa eftersom de flesta lätt förälskar sig i den då den har förmågan att tilltala alla våra sinnen.

© irgitta Wolfgang Bjørnvad
© Birgitta Wolfgang Bjørnvad

Sådan laver du en naturlig have

  • Plantera många exemplar av samma växt längs hela odlingsbädden.
  • Komplettera med växter som bryter av, antingen höjd- eller färgmässigt.
  • Plantera tätt med sex till tio perenner per kvadratmeter för att snabbt täcka markytan.
  • Använd beprövade växter med starka strukturer på 75 % av odlingsbäddens yta.
  • Komplettera med lokala och vilda växter från närbelägna naturområden.
  • Gräv inte för mycket i trädgården och rör inte plantorna under växtsäsongen. Begränsa trädgårdsarbetet till några veckor under våren och hösten.
  • Klipp ner trädgården i mars och låt trädgårdsavfallet ligga där det faller. Det förbättrar jordstrukturen, stjäl ljuset från ogräset och bevarar fukten i jorden. Växterna kommer snabbt att täcka avfallet när de börjar växa igen.
  • Använd naturens alla färger.
© Birgitta Wolfgang Bjørnvad
© Birgitta Wolfgang Bjørnvad
© Birgitta Wolfgang Bjørnvad
© Birgitta Wolfgang Bjørnvad
© Birgitta Wolfgang Bjørnvad